8 November, 2021

Plató 2

Situat a l'edifici de la Biblioteca. Soterrani -1

1. Magatzem d’Equips

2. Plató 1

3. Plató 2

4. Sales d’Edició

5. Ràdio 1

6. Ràdio 2

Aquest plató està dissenyat per treballar amb l’entorn virtual que genera el programa Tricaster de NewTech.

Equipat amb dues càmeres Canon CR-N500 i remotejades desde la Sala de control amb la unitat RC-IP100 (no es poden manipular directament), un teleprompter i quatre micròfons sense fils. També disposa d’un sistema d’intercoms Altair.

L’espai virtual està pensat per a una sola persona davant la càmera, excepcionalment es poden encabir dues persones, però no és aconsellable.

La llum està pensada per enregistrar només plans de CromaKey , i no es pot manipular (no es pot triar quins focus es connecten ni la seva intensitat).

Aquest plató no està dotat d’attrezzo.

 

Control Plató 2

El sistema de control del Tricaster és un entorn bastant automatitzat.

Per tant, cal que abans de començar el programa tinguem tots els arxius necessaris per fer el programa molt ben organitzats i amb el format correcte.

Paràmetres que ha de complir els clips de vídeo al Tricaster

  • Cal portar els clips de vídeo en un disc dur, o memòria USB, formatada per PC.
  • Els clips de vídeo han d’estar en format H264, a una resolució de 1920 x 1080 píxels i a 25 fotogrames per segon.
  • ATENCIÓ: si porteu els clips en un suport formatat per a mac, o en format Apple-prores (el que fa el final cut per defecte), l’ordinador del Tricaster no els reconeixerà.

També és imprescindible disposar d’una escaleta del programa ben definida per poder donar les indicacions oportunes a qui porti el control del Tricaster.

Per organitzar aquests material i coordinar-se amb el tècnic de control, cal un periode de temps d’entre 20 i 30 minuts abans de començar l’enregistrament. Per tant si arribeu a l’hora acordada i us poseu a treballar inmediatament, la gravació del programa podrà començar al cap d’uns 20 minuts.

Ús del teleprompter

  • Cal portar el text de la locució en un document .doc i usar la font Arial
  • Si aquest document està redactat amb les eines de Drive, cal fer una còpia a un document .doc i enganxar sense format.
  • Cal una persona de l’equip de gravació per avançar el text a la velocitat necessària perquè la seva lectura davant de càmera sigui fluida.

Arxius Finals

  • La gravació final queda a un arxiu no estandard. 
  • Cal fer una conversió al mateix ordinador del Tricaster i, per tant, cal un marge de temps per fer aquesta conversió. Si darrera vostre hi ha un altre grup, caldrà esperar a que aquest acabi per poder fer la conversió.

Notes importants