27 October, 2021

Index Càmeres FCRI

Models de càmeres que podeu disposar a FCRI

1. Sony 6500

2. JVC 180

3. JVC 850

4. Canon C 200

5. Blackmagic 6K PRO

6. Canon C 2000

Sony 6500 i JVC 180.
Per estudiants que cursin un Grau, Postgrau o Màster a la Facultat

JVC 850
Per a estudiants de 3r i 4t de Periodisme i Comunicació Corporativa i Màsters amb formació.

Canon C 100.
Només estudiants del grau de Comunicació Audiovisuals que estguin cursant el SEM4 (segon semestre de 2n curs), 3r o 4t curs).

Canon C200.
Per estudiants de 3r i 4r de Comunicació Audiovisual.

Blackmagic 6K PRO
Per estudiants  a partir de segon semestre  de 2n curs  i 3r i 4t de Comunicació Audiovisual.

Canon C 2000
Per  l’assignatura de fotoperiodisme i màsters.

· La Facultat no subministra les targetes SD per les càmeres que els cal .

· Totes les càmeres funcionen amb bateries.