27 octubre, 2021

Sony 6500

Per a estudiants que cursin un Grau, Postgrau o Màster a la Facultat

1. Sony 6500

2. JVC 180

3. JVC 850

4. Canon C100

5. Canon C200

6. Blackmagic 6K PRO

7. Canon C2000

Sony A6500   Manual 

Sony A6500   Guia ràpida

Sony A6500   Tutorial 

Sony A6500   web Sony

 

Llistat de material