8 novembre, 2021

Ràdio 1

Situat a l'edifici principal. Soterrani -1

1. Magatzem d’Equips

2. Plató 1

3. Plató 2

4. Sales d’Edició

5. Ràdio 1

6. Ràdio 2

 • Disposa de 6 micròfons, per tant pot haver fins a 6 persones parlant al mateix enregistrament. Es recomana ocupar els micròfons ordenadament començant pel Micro 1 a l’esquerra fins al Micro 6 a la dreta (des del punt de vista de Control).
 • Cal que el guió tècnic identifiqui quines persones estaran a cada micròfon.
 • Està connectat a dues línies telefòniques que es poden enregistrar en directe per fer entrevistes externes.

Les tres estacions de treball individuals, situades al passadís davant dels estudis de ràdio estan pensades per preparar la feina que es farà als estudis, o per recuperar feines ja fetes. A aquestes estacions també és possible editar les pistes d’àudio, però no és possible enregistrar cap so. Com que aquests ordinadors estan connectats al mateix servidor, podeu accedir asl fitxers guardats a Dalet independentment de l’ordinador s’hagi creat.

La ingesta de tots els arxius sonors al servidor de DALET cal realitzar-la en els ordinadors que hi ha al passadís, davant dels estudis de ràdio.
Si no teniu una carpeta creada per al vostre seminari cal que demaneu a algun becari que us la crei. En aquesta carpeta hauríeu de guardar tots els documents de la pràctica.
El procés d’ingesta consisteix en una conversió de format i la importació automàtica dins  el servidor de DALET.
Comproveu sempre la correcció dels materials importats. Davant de qualsevol dubte consulteu als becaris o als tècnics del Servei d’Audiovisuals.

 • És probable que els arxius descarregats d’Internet no responguin al format adequat per treballar amb el Dalet.
  Farem inicialment un canvi de format amb l’aplicació Media-Human Audio Converter (Foto1) .
  Aquest pas el farem a les unitats externes de treball situades al passadis (davant els estudis de ràdio)

  Foto 1: Media-Human Audio Converter

  Foto 1: Media-Human Audio Converter

 • Un cop realitzat aquest procés, trobarem els arxius transformats a la carpeta de CONVERTITS, situada a l’escriptori de cada unitat.
 • Bolcarem els arxius al Dalet, dins de la carpeta de seminari o de treball creada per tal efecte amb anterioritat, de manera que siguin fàcilment localitzables quan es realitzi el programa des de qualsevol dels dos estudis.
 • Ja a la carpeta, l’arxiu apareix amb la icona d’una creu vermella (Foto 2). Don’t pànic! El Dalet està processant l’arxiu i el transforma al seu propi format per a treballar correctament (Broadcast  MPEG1L2 a 48000Hz, 256000bps 6:1)

Foto2: Daled convertin l’arxiu d’audio.

 • Un cop convertits i organitzats a les seves carpetes, els arxius es poden recuperar des del Dalet des de qualsevol dels dos estudis (Foto 3).

Foto3: Arxiu convertit al format correcte per poder treballar

 • Important: és necessària una escaleta de treball del programa a realitzar. Es comentarà amb el becari tècnic abans de començar el programa de manera que no quedin dubtes o procediments a concretar.

Notes importants