8 octubre, 2019

Platós

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals té dos platós.

Per poder accedir a aquests espais cal parlar amb els tècnics amb un mínim de 48 hores d’antelació, per veure la viabilitat del projecte proposat i poder preparar l’espai abans d’entrar a fer la gravació.
Un cop avaluat el projecte es procedirà a fer la reserva de l’espai al despatx de coordinació d’equipaments (Altell).

El dia de la gravació cal portar una escaleta, amb còpies per a tot l’equip, i els arxius audiovisuals amb els formats que es descriu l’apartat dels Controls de Plató.

Si cal portar convidats que no formen part de la comunitat Blanquerna, heu de demanar l’autorització a:
Formulari d’accés de persones externes a la Facultat . A aquest enllaç només es pot accedir a través del correu de Blanquerna.

Acabada l’activitat, cal deixar el plató endreçat i net.

Plató 1,

  • Situat al segon soterrani de l’edifici principal.
  • Aquest plató disposa d’una paret de croma verd, una cortina negre i una d’ocre clar que ocupen tota la paret principal i metres a cada costat (formant una petita U).
  • En enfront del croma hi ha unes grades per seure, amb 20 places.

Plató 2,

  • Aquest plató està situat al soterrani de l’edifici de la Biblioteca, al costat de l’auditori.
  • És un espai preparat per a simular espais virtuals i està pensat per a informatius.
  • Disposa d’un croma a dues parets formant un angle, i a terra.
  • No és possible variar la il·luminació.
  • Per als informatius es recomanable que els condueixi una sola persona o com màxim dues.