8 octubre, 2019

Plató 1

Aquest plató disposa d’un gran espai, amb una paret de croma que es pot tapar amb una cortina ocre o negra.

La il·luminació principal està penjada del sostre, i es pot regular per una taula de control de llums.

Els focus penjats no es poden moure del seu lloc, però sí que es pot escollir quins usar, i amb quina intensitat. (vegeu planell adjunt).

La Il·luminació està distribuïda en:

 • Set d’informatius
 • Set d’entrevistes amb fons neutre
 • Set d’entrevistes amb fons de públic
 • Set per a petites actuacions
 • Espai general davant les cortines per debats o altres propòsits

Organització dels perfils tècnics que participen a l’enregistrament d’un programa.

 • Realitzador/ Realitzadora. És la persona que dirigueix a tot l’equip.
  Decideix quin Pla ha de captar cada càmera (donant les indicacions als operdors de càmera per l’intercom), quan entra en directe una càmera, o quan entra un clip pregravat. Quan cal grafisme o falques d’audio.

 • Mesclador/ mescladora de vídeo. És la persona que, seguint les ordres de Realitzador/ Realitzadora selecciona la càmera o clip es grava a cada moment. També pot estar al càrrec de preparar els clips o sobreimpressions de text.

 • Mesclador/ mescladora d’àudio. Es la persona que controla la connexió i desconnexió dels micròfons i quin és el seu volum, i de la resta de peces d’audio que entrin al directe com falques o clips pregravats.

 • Regidor/regidora. És la persona que transmet les ordres de Realitzador/ Realitzadora. a tothom que estigui dins el plató i no disposi d’intercoms, com els conductors/conductores del programa i tots els participants davant les càmeres, el públic, els tècnics assistents d’àudio, il·luminació…

 • Operadors de càmera. Aquest plató disposa de tres càmeres, per tant poden haver un màxim de tres persones fent aquesta tasca. Reben les instrucccions per l’intercom de quin encuadrament cal que facin i enfocar-lo correctament.

Per l’enregistrament de so disposem de quatre micròfons de solapa sense fils i tres de cano, instal·lats permanentment.
A través d’un patch podem afegir dos micròfons de canó o dos de solapa, connectats per cable.

Aquest plató no està dotat d’attrezzo.

Situació dels projectors de llum (plató1). La numeració de cada projector correspon als controls de la seva intensitat de la taula de llum.

També es poden connectar (a endolls situats a les parets) fins a 6 focus amb trípode i regular-los per la taula de control de llums (sempre que aquest focus no siguin de led).

Control de Plató 1