8 octubre, 2020

Normativa per la reserva d’equips per treballs d’assignatura

Sony A6500:

 • Les poden reservar els estudiants des de primer curs. Cal llegir la guia d’ús de la càmera que està penjada al web d’equipaments.

JVC850:

 • Per poder reservar aquestes càmeres cal haver cursat, o cursar, el Seminari V/VI de Periodisme Televisiu.

Canon C100:

 • Cal Haver fet la formació específica de la càmera. Les Reserves seran

  preferents per els exercicis dels seminaris de 2n (C100),

  3r i 4t d’audiovisuals i TFGs.

 • El kit d’òptiques només s’entregarà en préstec com a part integrant

  del pack de les càmeres.

 • Hi ha només un KIT d’òptiques per a deixar per separat i apareix a les

  graelles com a tal.

Canon C200:

 • Cal Haver fet la formació específica de la càmera. Les Reserves seran

  preferents per als exercicis dels seminaris de 3r i 4t d’audiovisuals.

 • També hi podran optar els estudiants de l’assignatura Direcció de Fotografia, un cop se n’hagi aprovat l’ús conjuntament amb el professor de l’assignatura.

 • Cal autorització per correu o presencial del professor/tutor.

 • No es presta per a projectes personals.

Càmeres de fotografia

 • Hi poden optar tots els estudiants de la Facultat

Plató

 • Cal fer una reunió prèvia amb els tècnics del Servei d’Audiovisuals per comprovar la viabilitat de l’exercici, i preveure’n les necessitats tècniques.

 • No es permet fer ús de màquines de fum o realitzar altres activitats

  similars que comprometin la seguretat de l’edifici.

Sala d’Edició 7

 • Es reserva excepcionalment només per a fer tasques de correcció de

  color i altres tasques de postproducció avançada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A RESERVAR EQUIPAMENTS

 • Per a poder fer la reserva d’equips o espais d’audiovisuals, per treballs de Grau o Seminari, cal omplir abans la fitxa del projecte que cal demanar a reservesfcri@blanquerna.url.edu.

 

Fitxa projectes audiovisuals

 • Tots els projectes audiovisuals de 3r i 4t que requereixin l’ús dels

  equips de cinema digital (C100, C200) hauran d’emplenar i

  mantenir actualitzada la fitxa del projecte.

 • El responsable de la fitxa serà el responsable de producció del projecte mateix. Igualment, el professor de l’assignatura a la qual està vinculat el projecte tutoritzat donarà la conformitat a les peticions d’equipaments del grup.

Normativa d’entrega de projectes finals

 • Els projectes finals de seminari de 3r i 4t de Comunicació Audiovisual

  s’han d’entregar abans de la data fixada pel Grau, i es farà

  penjant l’arxiu de vídeo en format H264 a la carpeta del Drive indicada

  o a la tasca creada en el Classroom.

 • Juntament amb el Màster final cal entregar la Fitxa final del projecte.

 • El projecte final ha d’incloure el logo de Blanquerna.

Màsters i Postgraus

 • Els Coordinadors de cada Màster i Postgrau hauran de comunicar a

  l’inici del curs les necessitats d’equipaments.

 • També hauran de passar el llistat d’alumnes del curs i preveure’n les necessitats de formació; així mateix, es faran responsables de les peticions i de l’ús dels equipaments en el marc del seu Màster o Postgrau.

 • Per a Projectes Acadèmics, cal que en el termini màxim d’una setmana, el professor del Grau i el departament d’audiovisuals aprovin la llista final dels equips que cedirà la Facultat.

 • Després, i segons la disponibilitat, es farà la reserva final pel projecte.