8 octubre, 2020

Normativa per als Projectes Personals i Alumni

 

Els estudiants i els Alumni* de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, poden accedir al següent equipament per a la realització dels seus projectes personals durant períodes de baixa activitat acadèmica (setembre i octubre / juny i juliol). Com a norma general, no es presten equips de rodatge durant els períodes de vacances (agost, Nadal i Setmana Santa).

* Els estudiants que formin part de la comunitat Alumni podran optar al préstec dels equipaments durant els dos anys posteriors a la seva graduació.

Els equips disponibles per a aquests projectes són:

● – Càmera Sony a6500

– Equip d’il·luminació: 1 maleta de 2 leds grans, 1 maleta de 2

Dedolights i 1 bossa de 3 fresnel (500w).

– Equip d’àudio: Equip de micro de perxa i micro de corbata.

– Zoom H4N.

– Plató 1.

– Plató 2 (Virtual).

– Sala d’edició.

Estudi de Ràdio.

Per a poder sol·licitar aquests equipaments, cal presentar un projecte i omplir el formulari de projectes
Aquest projecte serà avaluat abans per la Comissió Acadèmica i, en cas de ser aprovat, el sol·licitant haurà de comprometre’s a complir les condicions establertes. Tanmateix, la Facultat es reserva el dret a cancel·lar la reserva en qualsevol moment per imperatiu acadèmic.

CONDICIONS

Els equipaments només poden ser recollits i entregats per la persona que aparegui a la reserva feta al despatx d’Equipaments.

Es dóna per descomptat que qui demana els equips sap com funcionen.

La mateixa persona que n’ha fet la reserva, serà la responsable de retornar els equips en les mateixes condicions en què se li van lliurar.

Cal fer la reserva de tots els equips sol·licitats en una sola petició.

La cessió dels equips està orientada a la creació de treballs per ampliar el curriculum, i no per a treballs d’orientació comercial.

Si hi ha persones externes a la Facultat (que no siguin alumnes o alumni) en l’equip tècnic d’un projecte Audiovisual i que han de fer ús dels equipaments de la Facultat (Directors de fotografia, tècnics de so…), caldrà tenir l’aprovació dels responsables del Grau i del Servei d’Equipaments. A més, el material de la Facultat només el poden recollir i tornar els alumnes o alumni de la Facultat.

Per a poder donar accés a persones externes a la Facultat cal omplir el formulari d’accès
i enviar-lo a l’adreça:
fccseguretat@blanquerna.url.edu.