8 novembre, 2021

Magatzem d’Equips

Situat a l'edifici principal. Soterrani -2

1. Magatzem d’Equips

2. Plató 1

3. Plató 2

4. Sales d’Edició

5. Ràdio 1

6. Ràdio 2

  • A aquest magatzem és on heu de recollir i retornar els equips de rodatge
  • Només podrà retirar els equips la persona que els té assignats, amb el seu carnet de la Facultat o DNI, i a la hora que consta a la confirmació de la reserva.
  • Es molt aconsellable que abans de sortir de la Facultat reviseu tot els equips que us emporteu (però no ho feu davant del magatzem!!).
  • La reserva d’equips implica el coneixement del seu ús, però si teniu algun dubte concret podeu consultar el web d’Equipaments, a l’apartat ‘’ Manuals equips’’, o als tècnics del Deparament d’Audiovisuals.
  • Els equips s’han de tornar a l’hora indicada. No fer-ho pot perjudicar als vostres companys i companyes i aquest retard pot ser sancionat.
  • La persona que té assignat el material és la responsable de l’ús dels equips, i ha de vetllar per la seva integritat.
    En cas de mal ús serà a ella a qui es demanarà responsabilitats.

Un cop confirmada la reserva a través del correu reservesaudiovisualsFCRI@blanquerna.url.edu
La persona que ha fet la reserva pot venir a buscar els equips, cal que porti la seva tarjeta de la facultat o DNI

Notes importants