27 octubre, 2021

JCV 180

Per a estudiants que cursin un Grau, Postgrau o Màster a la Facultat

1. Sony 6500

2. JVC 180

3. JVC 850

4. Canon C100

5. Canon C200

6. Blackmagic 6K PRO

7. Canon C2000

Llistat de material