29 octubre, 2021

Index Il·luminació FCRI

Equips d'il·luminació FCRI

1. Fresnel (1 focus)

2. Fresnels (3 focus)

3. Leds grans (2 focus)

4. Leds petits (3 focus)

5. Dinkies (2 focus)

6. Fluorescents (2 focus)