29 octubre, 2021

Index Il·luminació FCRI

Equips d'il·luminació FCRI

1. Fresnel (1 focus)

2. Fresnels (3 focus)

3. Leds grans (2 focus)

4. Leds petits (3 focus)

5. Dinkies (2 focus)