29 octubre, 2021

Fluorescents

Equips d'il·luminació FCRI

1. Fresnel (1 focus)

2. Fresnels (3 focus)

3. Leds grans (2 focus)

4. Leds petits (3 focus)

5. Dinkies (2 focus)

6. Fluorescents (2 focus)

Llistat de material