8 octubre, 2019

Estudis de Ràdio

La Facultat disposa de dos estudis de ràdio i tres estacions de treball individuals, connectades al Sistema Dalet. Les podreu trobar al soterrani -1.
Les tres estacions de treball individuals, situades al passadís davant dels estudis de ràdio estan pensades per preparar la feina que es farà als estudis, o per recuperar feines ja fetes. A aquestes estacions també és possible editar les pistes d’àudio, però no és possible enregistrar cap so. Com que aquests ordinadors estan connectats al mateix servidor, podeu accedir asl fitxers guardats a Dalet independentment de l’ordinador s’hagi creat.
L’accés a les estacions de treball individual és lliure, però per accedir als estudis de ràdio cal fer una reserva prèvia al despatx d’equipaments (Altell).
Als estudis de ràdio sempre trobareu una becària o becari que faran la feina tècnica.

Ingesta d’arxius d’Àudio
La ingesta de tots els arxius sonors al servidor de DALET cal realitzar-la en els ordinadors que hi ha al passadís, davant dels estudis de ràdio.
Si no teniu una carpeta creada per al vostre seminari cal que demaneu a algun becari que us la crei. En aquesta carpeta hauríeu de guardar tots els documents de la pràctica.
El procés d’ingesta consisteix en una conversió de format i la importació automàtica dins  el servidor de DALET. Com fer-ho
Comproveu sempre la correcció dels materials importats. Davant de qualsevol dubte consulteu als becaris o als tècnics del Servei d’Audiovisuals.

Estudi de ràdio 1

  • Disposa de 6 micròfons, per tant pot haver fins a 6 persones parlant al mateix enregistrament. Es recomana ocupar els micròfons ordenadament començant pel Micro 1 a l’esquerra fins al Micro 6 a la dreta (des del punt de vista de Control).
  • Cal que el guió tècnic identifiqui quines persones estaran a cada micròfon.
  • Està connectat a dues línies telefòniques que es poden enregistrar en directe per fer entrevistes externes.

Estudi de ràdio 2

  • Disposa de 4 micròfons, per tant pot haver fins a 4 persones parlant al mateix enregistrament. Es recomana ocupar els micros ordenadament a partir del Micro 1 a l’esquerra fins al Micro 4 a la dreta (des del punt de vista de Control).
  • Cal que el guió tècnic identifiqui quines persones estaran a cada micròfon.
  • Està connectat a dues línies telefòniques que es poden enregistrar en directe per fer entrevistes externes.