8 octubre, 2019

Arxius d’audio

 • És probable que els arxius descarregats d’Internet no responguin al format adequat per treballar amb el Dalet.
  Farem inicialment un canvi de format amb l’aplicació Media-Human Audio Converter (Foto1) .
  Aquest pas el farem a les unitats externes de treball situades al passadis (davant els estudis de ràdio)

  Foto 1: Media-Human Audio Converter

  Foto 1: Media-Human Audio Converter

 • Un cop realitzat aquest procés, trobarem els arxius transformats a la carpeta de CONVERTITS, situada a l’escriptori de cada unitat.
 • Bolcarem els arxius al Dalet, dins de la carpeta de seminari o de treball creada per tal efecte amb anterioritat, de manera que siguin fàcilment localitzables quan es realitzi el programa des de qualsevol dels dos estudis.
 • Ja a la carpeta, l’arxiu apareix amb la icona d’una creu vermella (Foto 2). Don’t pànic! El Dalet està processant l’arxiu i el transforma al seu propi format per a treballar correctament (Broadcast  MPEG1L2 a 48000Hz, 256000bps 6:1)

Foto2: Daled convertin l’arxiu d’audio.

 • Un cop convertits i organitzats a les seves carpetes, els arxius es poden recuperar des del Dalet des de qualsevol dels dos estudis (Foto 3).

Foto3: Arxiu convertit al format correcte per poder treballar

 • Important: és necessària una escaleta de treball del programa a realitzar. Es comentarà amb el becari tècnic abans de començar el programa de manera que no quedin dubtes o procediments a concretar.

Estudis de Ràdio