5 juny, 2020

COVID 19

Protocol per a l’ús de material en préstec, platós, estudis de ràdio i sales d’edició (Covid-19_20-21)

Donada la situació excepcional en què ens trobem, presentem una nova normativa d’accés i ús a les nostres instal·lacions i serveis. Per a la seguretat individual i de conjunt confiem en una actuació autoresponsable de cadascú.

És imprescindible l’ús de la mascareta en tot moment, rentar-se les mans amb el gel que hi ha a les entrades de cada espai i mantenir la distància d’un metre i mig entre persones.

Als desplaçaments cal seguir les indicacions de direcció que trobareu al terra i els panells informatius.

 1. Material de magatzem en préstec:
 • Per a préstecs personals: Per tal d’agilitzar l’entrega de material es demana amb anterioritat el DNI de la persona responsable. Això ens permet tenir el préstec a punt a l’hora prevista, que ja estarà introduït a la base de dades.
 • És imprescindible l’ús del gel higienitzant i de la mascareta per part de totes les persones que faran ús i manipularan del material audiovisual.
 • El material s’entregarà higienitzat.
 • Per arribar i marxar del magatzem cal seguir les indicacions del terra. Si arriba baixant per l’escala més propera als ascensors i es marxa per l’escala que passa per davant del plató (la més propera al magatzem i que acaba davant la Capella).
 1. Desinfecció i higienització de material:
 • Un cop retornats els equips, seran sotmesos a un procés d’higienització amb un nebulizador que asegura que la higienització arribi a tots els punts.
 1. Ús del plató i control de plató 1 (edifici Principal):
 • Nombre d’usuaris a plató: Zona de gravació 9 persones i a les grades 8 persones (no es poden usar els seients anulats)
 • Nombre d’usuaris a control de plató: 3 persones, més el professor/a
 • L’accés als diferents espais es farà sempre amb mascaretes, i usant el gel hidroalcohòlic abans d’entrar a qualsevol dels dos espais.
 • Plató:
  • Les motos de les càmeres aniran folrades amb paper plàstic, que es canviarà després de l’ús de cada grup diferent.
  • La microfonia està ja penjada del sostre. No cal manipular-la des del plató.
  • Intercoms, folrats amb paper plàstic.
  • Taula de llums: folrada amb plàstic.
 1. Ús del plató i control de plató 2 (edifici Biblioteca):
 • Nombre d’usuaris a plató: 3 persones, més el professor/a
 • Nombre d’usuaris a control: 3 persones, més el professor/a
 • Intercoms, folrats de plàstic.
 • Microfonia penjada del sostre
 1. Sales d’edició:
 • Només podran accedir dues persones simultàniament a les sales d’edició, i quan calgui, el professor/professora s’hi podrà incorporar, sempre mantenint la distància recomanada i mascareta.
 • És obligatori rentar-se les mans amb hidrogel abans d’entrar a les sales i portar la mascareta en tot moment.
 • Cal reduir al mínim els objectes d’ús personal per evitar un contacte innecessari.
 1. Estudis de ràdio:
 • Estudi 1: Ocupació màxima de 3 persones al locutori. Al control hi podrà haver 1 tècnic, el productor i professor/professora.
 • Estudi 2: Ocupació màxima de 2 persones al locutori. Al control hi podrà haver 1 tècnic, 1 productor i el professor/a.
 • L’accés als espais es farà amb mascareta (inclòs el locutori).
 • Cal reduir al mínim els objectes d’ús personal per evitar un contacte innecessari.
 • S’habilitarà dues estacions de treball Dalet del passadís per preparar el material necessari abans d’accedir als Estudis de Ràdio.

Tots els espais seran netejats dues vegades al dia pels serveis generals de neteja de la Facultat.

 

 

Servei d’Audiovisuals FCRI-Blanquerna