27 octubre, 2021

Canon C200

Per a estudiants de 3r i 4r de Comunicació Audiovisual.

1. Sony 6500

2. JVC 180

3. JVC 850

4. Canon C100

5. Canon C200

6. Blackmagic 6K PRO

7. Canon C2000

Llistat de material