27 octubre, 2021

Canon C100

Només estudiants del grau de Comunicació Audiovisuals que estguin cursant el SEM4 (segon semestre de 2n curs), 3r o 4t curs)

1. Sony 6500

2. JVC 180

3. JVC 850

4. Canon C100

5. Canon C200

6. Blackmagic 6K PRO

7. Canon C2000

Canon EOS C100  Manual PDF
Canon EOS C100 
Guia
Canon EOS C100 
Simulador de menús

Llistat de material