27 octubre, 2021

Index Càmeres FCRI

Models de càmeres que podeu disposar a FCRI

1. Sony 6500

2. JVC 180

3. JVC 850

4. Canon C100

5. Canon C200

6. Sony FS7

Sony 6500 i JVC 180.
Per estudiants que cursin un Grau, Postgrau o Màster a la Facultat

JVC 850
Per a estudiants de 3r i 4t de Periodisme i Comunicació Corporativa i Màsters amb formació.

Canon C 100.
Per estudiants de 3r i 4r i per 2n curs a partir del segon curs de Comunicació Audiovisual.

Canon C200.
Per estudiants de 3r i 4r de Comunicació Audiovisual.

Sony FS7
Per a estudiants amb formació especifica prèvia.

· Totes les càmeres usen targetes SD (no subministrades per la Facultat).

· Totes les càmeres funcionen amb bateries.